connect

Hassela tätort

Nu startar grävningen i Hassela!

Senast uppdaterad: 15 oktober 09:03
Vår entreprenör NCC kommer, genom Hälsinge schakt, att kontakta dig för att boka in en tid för en tomtprojektering. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras. Schakten utmed vägarna pågår. Anslutningarna kommer sedan att ske i etapper via Sörens El och hela området beräknas vara klart i under 2018. Betalning av anslutningen kommer att ske när installationen...
gray Beställning 13 st 9%
gray Ansluten 64 st 46%
Möjliga anslutningar: 138 st
Kontaktpersoner för Hassela tätort
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)